Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Informacje zwi±zane z opłatami czynszowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej zwraca się z uprzejm± prośb± do Mieszkańców reguluj±cych płatności czynszowe na rzecz Spółdzielni za pośrednictwem bankowości internetowej, zleceń stałych b±dź ksi±żeczek opłat czynszowych, aby dokonywali ich zgodnie z danymi zawartymi poniżej:

    ✔ Nazwisko, imię wpłacaj±cego, (dane właściciela lokalu)
    ✔ Dane identyfikacyjne lokalu, którego płatność dotyczy(ulica, nr budynku i mieszkania),
    ✔ Nr rachunku bankowego.

Brak prawidłowego określenia, ww. danych, uniemożliwia Spółdzielni prawidłowe zaksięgowanie dokonanych płatności. W celu uniknięcia nieprawidłowości prosimy o uwzględnianie w przelewach powyższych wskazówek.

Drogi Mieszkańcu!

Przestrzegaj±c powyższych zasad unikniesz nieporozumień, ułatwisz pracę osobom prowadz±cym ewidencję opłat za zajmowany przez Ciebie lokal, a także zaoszczędzisz, bo nie będziesz płacił odsetek od nieterminowych wpłat.

Wobec powyższego przypominamy o obowi±zuj±cym w Spółdzielni Mieszkaniowej terminie płatności:

    ✔ Do 20-go dnia każdego miesi±ca z góry (np. czynsz za styczeń płatny do 20 stycznia)

Ponadto informujemy, że raz na kwartał wysyłane s± upomnienia od zaległości czynszowych wraz z ustawowymi odsetkami w skali roku. Zaległości powyżej 1000 zł po uprzednim wysłaniu upomnienia i dalszym ci±gu braku zapłaty - s± kierowane na drogę postępowania s±dowego.

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie