Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Rady dla nabywaj±cych mieszkanie w SM DT

Po zawarciu aktu notarialnego zgłoś się z aktem i dowodem osobistym do:

 1. Działu Członkowsko - Mieszkaniowgo (pok. nr 1 Sekretariat w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej D±browie Tarnowskiej ul. Spadowa 8) celem dopełnienia formalności zwi±zanych z nabyciem lokalu oraz złożenia oświadczenia w sprawie członkostwa w Spółdzielni.
 2. Działu GZM (pok. nr 2) celem:
  - protokolarnego przejęcia lokalu i komórki piwnicznej (jeśli nabyłeś lokal na przetargu, w przypadku nabycia lokalu od osoby trzeciej przekazania należy domagać się od sprzedaj±cego),
  - uzyskania informacji na temat możliwości i zakresu wykonania remontu w nabytym lokalu,
  - ustalenia ilości zamieszkałych osób na mieszkaniu do wywozu nieczystości,
 3. Działu Księgowość (pok. nr 3) w celu:
  - ustalenia miesięcznej normy zużycia wody,
  - możliwości ubezpieczenia mieszkania,
  - otrzymasz informację o wysokości opłaty czynszowej i możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych,
  - otrzymasz ksi±żeczkę opłat czynszowych lub numer konta na jakie należy wnosić opłaty.

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie