Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu
ofertowym, pisemnym nieograniczonym
data publikacji: 31-08-2022
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 17.08.2022 r.


Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu
ofertowym, pisemnym nieograniczonym na zadanie pn:

"Wykonanie remontu opasek wokół budynków na os. Westerplatte
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej".

Zamawiający:     Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
                           ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
                           tel. 14 655-93-48, e-mail: smdtl@wp.pl

I. Zakres prac obejmuje:
1. Zdjęcie kostki z opaski na całej długości.
2. Zagęszczenie podłoża, uzupełnienie kruszywem typu kliniec i ponowne zagęszczenie.
3. Ułożenie starej kostki na podsypce cementowo-piaskowej, zasypanie nawierzchni piaskiem.
4. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wyceny dokonać własnych oględzin i pomiarów celem zapoznania się ze stanem technicznym. Wszystkie uwagi do obmiaru winny być uwzględnione w ofercie.

Obmiar budynków do przełożenia opasek:
Tabela opaski

II. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: do 05.09.2022r.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwiec 2023 r.
3. Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

III. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Wymagany min. okres gwarancji na wykonane roboty to 5 lat.

IV. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl .
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT(w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie